Για κάθε ενέργεια των Συντονιστών οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματα ένα προσωπικό μήνυμα που τους ενημερώνει ποιο από τα μέλη μέλη της ΣΟ χρησιμοποίησε κάποιο από τα εργαλεία Συντονισμού.

Πχ. οι χρήστες λαμβάνουν ενημερωτικό προσωπικό μήνυμα για τις παρακάτω περιπτώσεις:

* Διαγραφή θέματος ή μηνύματος.
* Μετακίνηση Θέματος σε άλλο forum
* Μετακίνηση μηνύματος σε άλλο Θέμα
* Κλείδωμα Θέματος
* Αλλαγή τίτλου Θέματος
* Επιβολή βαθμών ποινής ή προειδοποίησης για παραβίαση κανόνα λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται στα μέλη της ΣΟ η επεξεργασία ή αλλοίωση περιεχομένου μηνύματος χρήστη, παρά μόνο για την αφαίρεση συνδέσμων σε παράνομο υλικό, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση καταγράφεται η αλλαγή ώστε να μπορεί να ανακτηθεί ή να αναιρεθεί.


Διαφωνείτε με κάποια απόφαση Συντονιστή;

Άν διαφωνείτε με την απόφαση που πήρε κάποιος από την Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ), αν νομίζετε ότι δεν κάνει σωστά την δουλειά του ή ότι υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, μην δημιουργήσετε νέο θέμα ή μήνυμα.

Στείλτε πρώτα ένα προσωπικό μήνυμα στον Συντονιστή (moderator) που αφορά και εξηγήστε του τους λόγους που διαφωνείτε.

Αν η απάντηση που λάβετε δεν σας ικανοποιήσει επικοινωνήστε με κάποιο μέλος της ΣΟ μεγαλύτερης βαθμίδας (πχ. Super Moderator ή Administrator) για να εξετάσουν το θέμα.


Δημιουργία θέματος ή μηνύματος για moderation action


Οποιαδήποτε απορία για κλείδωμα ή διαγραφή μηνύματος ή θέματος θα πρέπει να υποβάλλεται με προσωπικό μήνυμα (PM) ή e-mail στους αρμόδιους Συντονιστές ή τον Διαχειριστή και όχι με δημιουργία θέματος (thread) ή μηνύματος (post).

Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται το κλείδωμα ή και τη διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος.

Ο χρήστης θα λαμβάνει προειδοποίηση με προσωπικό μήνυμα!(Βαθμοί προειδοποίησης 5 - διάρκεια 2 μήνες)